KiVa

Ter voorbereiding op het KIVA – project (anti-pest project) van de lagere school werken de kleuters samen met Elmer, de olifant rond sociale vaardigheden en talenten. Als school vinden we het belangrijk om de hechtheid in de groep te bevorderen en de kleuters hun talenten te laten ontdekken en / of verder te laten ontwikkelen.


KiVa in het kort

Wat is KiVa?

‘Kiva’ is het Finse woordje voor ‘fijn’ of ‘leuk’. Het is ook de naam van een succesvol Fins antipestprogramma. KiVa-scholen zorgen ervoor dat kinderen, leerkrachten en ouders hun school als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren waarin pesten minder kans maakt. 

KiVa is het eerste wetenschappelijk onderbouwde antipestprogramma waarmee Vlaamse basisscholen, op weg gezet door professionele trainers, aan de slag kunnen gaan. KiVa heeft als doelstelling pestproblemen te voorkomen én aan te pakken en sluit aan bij de eindtermen van het lager onderwijs.

Waaruit bestaat het KiVa-programma?

 • Preventief pakket
  • Een pakket van uitgewerkte lessen
  • Twee educatieve computergames voor leerlingen (en ouders) 
  • Een intensieve training voor de leerkrachten van het KiVa-kernteam
 • Oplossingsgerichte aanpak
  KiVa trekt hierbij de kaart van de oplossingsgerichte aanpak: de veiligheid van slachtoffers moet immers zo snel mogelijk worden hersteld. De aanpak en afhandeling van pestincidenten varieert naargelang de aard en intensiteit van de pesterijen. Leerkrachten worden vertrouwd gemaakt met niet-confronterende en confronterende aanpakvormen. 
 • Ouderbetrokkenheid
  KiVa-scholen maken er een punt van om ook ouders goed te informeren en als opvoedingspartners bij de schoolaanpak te betrekken. Een goed samenspel tussen school en thuis helpt de KiVa-aanpak te versterken. 

De KiVa-uitstraling van de school

De KiVa-uitstraling (kick-off, affiches, schoolcode, speelplaatswerking) draagt bij tot het succes. KiVa gaat in de eerste plaats op zoek naar de kracht in de groep en stimuleert kinderen tot het ontwikkelen van een gevoelenstaal, het weerstaan aan groepsdruk en het opkomen voor zichzelf en anderen. 

admin

Contact

info@europaschool.be
directeur@europaschool.be

+32 59 33 15 66 (school)
+32 477 29 55 39 (directie)

GO! basisschool Europa
Europastraat 2
B-8450 Bredene

Basisschool Europa heeft zijn eigen Facebook pagina. Klik op het icoon om deze pagina te bezoeken.

StroomGO!_VLA_Logo_2regels_transparant
bingel_logobtn_smartschool_160x40
mikadokiva

© 2019 Alle rechten voorbehouden - Privacyverklaring - Disclaimer