LIST

Sinds 1 september 2011 zijn wij gestart met het ‘LIST’ project. Als doel van dit project is het ontwikkelen van lezers die lezen om te leren enerzijds en die lezen voor hun plezier anderzijds. Zo hopen wij het leesniveau van de leerlingen naar omhoog te halen.

De kleuters van de 3de kleuterklas tot en met de leerlingen van het 6de leerjaar nemen daaraan deel. Om de leerlingen te prikkelen in dit ganse gebeuren, hebben we een lokaal ingericht als bibliotheek. Daar zijn zo’n 3000 boeken opgeslagen en ingedeeld per thema.

List in de kleuterklas

Naast het interactief voorlezen 2 maal per dag beleven de vlinders (derde kleuterklassertjes) verschillende letters doorheen het jaar samen met Zoem, de letterbij, bouwmier, speelaap en luisterhond.
Door middel van visuele en auditieve spelletjes worden de kleuters ondergedompeld in de wereld van letters. Een prima opstapje om de overstap naar het eerste leerjaar te bevorderen en vlotter te laten verlopen!

List in het lager onderwijs

In het 1ste leerjaar komen letters en lezen ook meer en meer aan bod. Vanaf het 2de leerjaar worden de leerlingen in groepen ingedeeld. Naargelang het niveau van uw kind leest hij/zij in de groep HOMMEL-lezen (Hardop Ondersteund en Makkelijk Lezen) of in de groep STILlezen. De leerlingen lezen zo’n 180 minuten verspreid over de week.

LIST: Maak van lezen weer een feest!

admin

Contact

info@europaschool.be
directeur@europaschool.be

+32 59 33 15 66 (school)
+32 477 29 55 39 (directie)

GO! basisschool Europa
Europastraat 2
B-8450 Bredene

Basisschool Europa heeft zijn eigen Facebook pagina. Klik op het icoon om deze pagina te bezoeken.

StroomGO!_VLA_Logo_2regels_transparant
bingel_logobtn_smartschool_160x40
mikadokiva

© 2019 Alle rechten voorbehouden - Privacyverklaring - Disclaimer